Zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 Wniosek o wydanie zgody:

pdf Informacja     pdf ikona wordWniosek     pdf Procedury szczegółowe - wymogi

ikona word Wzory załączników do wniosku o wydanie zgody

 

pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych

pdfRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych

pdfRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych