WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Higiena Radiacyjna Zadania

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Zadania - Higiena Radiacyjna

Zadania Oddziału Higieny Radiacyjnej


Do zadań Oddziału Higieny Radiacyjnej należy w szczególności:

  • nadzór i kontrola działalności medycznych pracowni rentgenowskich, działalności objętej obowiązkiem dokonania powiadomienia, w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta oraz urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne w zastosowaniach medycznych i pozamedycznych,
  • ocena warunków pracy i narażenia populacji w oparciu o przeprowadzone pomiary dozymetryczne w otoczeniu aparatów rentgenowskich stosowanych do celów medycznych,
  • wydawanie zezwoleń na uruchamianie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianie medycznej pracowni rentgenowskiej,
  • wydawanie zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych,
  • przyjmowanie powiadomień w zakresie ochrony radiologicznej,
  • opiniowanie na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych,
  • opiniowanie dokumentacji projektowych nowo powstających lub modernizowanych medycznych pracowni rentgenowskich w zakresie ochrony radiologicznej,
  • realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy Prawo atomowe i aktów wykonawczych związanych z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego,
  • uzupełnianie informacji w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych w zakresie wynikającym z wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wydania, odmowy wydania albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności oraz wydania, odmowy wydania albo cofnięcia zgody.
Jesteś tutaj: Start Higiena Radiacyjna Zadania