WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Produky mleczne potencjalnie skażone bakterią Salmonelli na polskim rynku

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Komunikaty

Produky mleczne potencjalnie skażone bakterią Salmonelli na polskim rynku

Komunikat o produktach mlecznych potencjalnie skażonych bakterią Salmonelli na polskim rynku

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, w sekcji dot. aktualności został zamieszczony komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie produktów mlecznych potencjalnie skażonych bakterią Salmonelli na polskim rynku

Poprzez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) Główny Inspektor Sanitarny uzyskał informację, że firma Lactalis, w związku z zaangażowaniem się francuskiej strony rządowej w sprawę (zgodnie z informacją Ambasady RP w Paryżu), zdecydowała o rozszerzeniu procesu wycofywania produktów potencjalnie zanieczyszczonych na wszystkie produkty wyprodukowane w zakładzie w Craon we Francji, bez rozróżnienia na numer partii i datę minimalnej trwałości.

Rozszerzenie wycofywania na wszystkie produkty wyprodukowane w ww. zakładzie nie oznacza, że wszystkie produkty są potencjalnie zanieczyszczone. Wszystkie partie mleka w proszku dla niemowląt, kaszek i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyprodukowane w zakładzie w Craon podlegają obecnie wycofaniu przez firmę Lactalis ze wszystkich miejsc, do których ww. produkty zostały dostarczone.

Zgodnie z listą odbiorców przekazaną w systemie RASFF przez władze Francji rozszerzony proces wycofywania obejmuje również produkty dostarczone do Polski, do firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. Następujące mleka modyfikowane dostarczone do Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. podlegają wycofaniu:

Nazwa handlowa

Numer partii 

Data minimalnej trwałości

Babydream 1 2X250g

16C0010509

19.02.2018

Babydream 1 2X250g

16C0010994

19.05.2018

Babydream 1 2X250g

16C0011090

08.06.2018

Babydream 1 2X250g

16C0011222

13.07.2018

Babydream 2 2X250g

16C0010543

17.02.2018

Babydream 2 2X250g

16C0010768

13.04.2018

Babydream 2 2X250g

16C0011014

23.05.2018

Babydream 2 2X250g

16C0011120

14.06.2018

Babydream 3 2X250g

16C0010382

13.01.2018

Babydream 3 2X250g

16C0010691

24.03.2018

Babydream 3 2X250g

16C0010769

14.04.2018

Babydream 3 2X250g

16C0010928

12.05.2018

Babydream 3 2X250g

16C0011092

10.06.2018

W dniu 17.01.2018 r. Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. rozpoczęła wycofywanie powyższych produktów z obrotu. Wyłącznie partie wskazane w komunikacie podlegają wycofywaniu.

Główny Inspektor Sanitarny bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o dystrybucji kwestionowanych produktów do Polski zobowiązał organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do podjęcia ścisłej współpracy z firmą Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie i monitorowania procesu wycofywania ww. produktów z obrotu.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie zamieszczono na stronie internetowej:
https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/595-lactaliss

Jesteś tutaj: Start Żywność Komunikaty Produky mleczne potencjalnie skażone bakterią Salmonelli na polskim rynku